از ابتدای خلقت تا قیامت
کسانی که وارد بهشت نمی شوند عبارتند از:
• حیوانات
• بُلهاء
• مجانین
• گنهکاران

چنانچه پیغمبر(ص) فرمود :

جبرئیل به من خبر داد که بوی بهشت از مسیر هزار سال راه می رسد ، ولیکن این بو را چند طایفه استشمام نمی کنند ،
1. عاق والدین 
2. قاطع رحم که قطع رحم نموده
3. پیرمرد زناکار
4. همسایه ای که تکبر می ورزد
5. فتنه جوئی که فتنه گری می کند در حالی که فتنه از قتل بدتر است
6. سخن چینی که نمّامی می کند ، و نمّامی خود نوعی جادوگری است ،
چنانچه خدای متعال می فرماید:« وَ إنَّ مِنَ البَیان لسِحر» ، یعنی بعضی از گفتارها سِحر است ، و مانند جادوگری است.

7. کسی که سیرائی از دنیا ندارد.

و همچنین در روایت دیگری فرمود : سه طایفه داخل بهشت نمی شوند :

1. مُدمن خمر (شراب خوار دائمی)
2. مدمن سحر (کسی که کارش جادوگری است)

3. قاطع رحم که از خویشان بریده است.

و پیغمبر(ص) فرمود : اولین کسانی که وارد بهشت می شوند:

1. کسی که شهید شده است
2. غلام و بنده ای است که هم خدا را عبادت کند و هم به وظائف بندگی خود عمل کند
3. شخص آبرومند و عائله دار

و اولین کسانی که وارد آتش می شوند :

1. پادشاه ظالم و ستمگر است.
2. صاحب مالی است که حقوق مالش را نمی پردازد( مثل خمس یا زکات مال).
3. فقیری که تکبر داشته باشد.

منبع: کتاب سرگذشت روح از ابتدای خلقت تا قیامت
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۸۸ساعت 19:11  توسط مصطفی رحمتی  |